Правила сайту

1. Сторони угоди.

 • Договір укладається між інтернет сервісом по обміну титульних знаків, далі Виконавець, - з одного боку, і Замовник, в особі того, хто скористався послугами Виконавця, - з іншого боку.

2. Список термінів.

 • 2.1. Обмін титульних знаків - автоматизований продукт інтернет обслуговування, який надається Виконавцем на підставі даних правил.
 • 2.2. Замовник - фізична особа, погоджується з умовами Виконавця і даної угоди, до якого приєднується.
 • 2.3. Титульний знак - умовна одиниця тієї чи іншої платіжної системи, яка відповідає розрахункам електронних систем і позначає обсяг прав, що відповідають договору системи електронної оплати та її Замовника.
 • 2.4. Заявка - відомості, надані Замовником для використання коштів Виконавця в електронному вигляді і які свідчать про те, що він приймає умови користування сервісом, які пропонуються Виконавцем в даній заявці.

3. Умови угоди.

 • Дані правила вважаються організованими за рахунок умов публічної оферти, яка утворюється під час подачі Замовником заявки і є однією з головних складових цього договору. Громадською офертою іменуються і відображаються виконавцем відомості про умови подачі заявки. Головною складовою публічної оферти є дії, зроблені в завершенні подачі заявки Замовником і говорять про його точні наміри здійснити операцію на умовах запропонованих Виконавцем перед завершенням даної заявки. Час, дата, і параметри заявки створюються Виконавцем автоматично в момент закінчення формування даної заявки. Пропозиція повинна прийнятися Замовником протягом 24 годин від закінчення формування заявки. Договір з обслуговування вступає в силу з моменту надходження титульних знаків в повному розмірі, зазначеному в заявці, від Замовника на реквізити Виконавця. Операції з титульними знаками враховуються відповідно до правил, регламенту і формату електронних систем за розрахунками. Договір дійсний протягом терміну, який встановлюється з моменту подачі заявки до розірвання з ініціативи однієї зі сторін.

4. Предмет угоди.

 • Шляхом використання технічних методів Виконавець зобов'язується виконувати обмін титульних знаків за комісійну винагороду від Замовника, після подачі даною особою заявки і робить це шляхом продажу титульних знаків особам, які бажають їх придбати за сумою, вказаною не нижче, ніж у заявці поданої Замовником. Грошові кошти Виконавець зобов'язується переказувати на зазначені Замовником реквізити. У разі виникнення під час обміну прибутку, вона залишається на рахунку Виконавця, як додаткова вигода і премія за комісійні послуги.

5. На додаток.

 • 5.1. Якщо на рахунок Виконавця надходить сума, що відрізняється від зазначеної в заявці, Виконавець робить перерахунок, який відповідає фактичним надходженням титульних знаків. Якщо дана сума перевищує зазначену в заявці більш ніж на 10%, Виконавець розриває договір в односторонньому порядку і всі кошти повертаються на реквізити Замовника, з урахуванням віднятої суми на комісійні витрати під час переказу.
 • 5.2. У разі, коли титульні знаки не відправляються Виконавцем на зазначені реквізити Замовника протягом 24 годин, Замовник має повне право вимагати розірвання угоди і анулювати свою заявку, тим самим здійснюючи повернення титульних знаків на свій рахунок в повному обсязі. Заявка на розірвання угоди і повернення титульних знаків виконується Виконавцем в тому випадку, якщо грошові кошти ще не були переведені на зазначені реквізити Замовника. У разі анулювання договору, повернення електронної валюти здійснюється протягом 24 годин з моменту отримання вимоги про розірвання договору. Якщо затримки при поверненні виникли не з вини Виконавця, він не несе за них відповідальності.
 • 5.3. Якщо титульні знаки не надходять від Замовника на рахунок Виконавця протягом зазначеного терміну, з моменту подачі заявки Замовником, угоду між сторонами розривається Виконавцем з одного боку, так як договір не вступає в дію. Замовник може про це не повідомляти. Якщо титульні знаки надходить на реквізити Виконавця після зазначеного терміну, то такі кошти переводяться назад на рахунок Замовника, причому всі комісійні витрати, пов'язані з переказом, вираховуються з даних коштів.
 • 5.4. Якщо відбувається затримка переказу коштів на реквізити, зазначені Замовником, з вини розрахункової системи, Виконавець не несе відповідальності за збиток, що виникає в результаті довгого надходження грошових коштів. У цьому випадку Замовник повинен погодитися з тим, що всі претензії будуть пред'являтися до розрахункової системи, а Виконавець надає свою допомогу в міру своїх можливостей в рамках закону.
 • 5.5. У разі виявлення підробки комунікаційних потоків або здійснення впливу, з метою погіршити роботу Виконавця, а саме його програмного коду, заявка призупиняється, а переказані кошти піддаються перерахунку відповідно до чинної угоди. Якщо Замовник не згоден з перерахунком, він має повне право розірвати договір і титульні знаки відправляться на реквізити вказані Замовником.
 • 5.6. У разі користування послугами Виконавця, Замовник повністю погоджується з тим, що Виконавець несе обмежену відповідальність відповідну рамкам справжніх правил отриманих титульних знаків і не дає додаткових гарантій Замовнику, а також не несе перед ним додаткової відповідальності. Відповідно Замовник не несе додаткової відповідальності перед Виконавцем.
 • 5.7. Замовник зобов'язується виконувати норми відповідні законодавству, а також не підробляти комунікаційні потоки і не створювати перешкод для нормальної роботи програмного коду Виконавця.
 • 5.8. Виконавець не несе відповідальності за збитки і наслідки при помилковому переказі електронної валюти в тому випадку, якщо Замовник вказав при подачі заявки невірні реквізити.

6. Гарантійний термін.

 • Протягом 24 годин з моменту виконання обміну титульних знаків Виконавець дає гарантію на надані послуги за умови, якщо не обговорені інші строки.

7. Непередбачені обставини.

 • У випадку, коли в процесі обробки заявки Замовника виникають непередбачені обставини, що сприяють невиконанню Виконавцем умов договору, терміни виконання заявки переносяться на відповідний термін тривалості форс-мажору. За прострочені зобов'язання Виконавець відповідальності не несе.

8. Форма угоди.

 • Дану угоду обидві сторони, в особі Виконавця і Замовника, приймають як рівноцінний за юридичною силою договір, позначений в письмовій формі.

9. Робота з банківськими картами Англії, Німеччини та США.

 • Для власників банківських карт країн Англії, Німеччини та США умови переведення титульних знаків продовжуються на невизначений термін, відповідний повної перевірки даних власника карти. Грошові кошти протягом усього строку не піддаються ніяким операціям і в повному розмірі знаходяться на рахунку Виконавця.

10 Претензії і спори.

 • Претензії по цій угоді приймаються Виконавцем у формі електронного листа, в якому Замовник вказує суть претензії. Даний лист відправляється на зазначені на сайті реквізити Виконавця.

11. Проведення обмінних операцій.

 • 11.1.Категорично забороняється користуватися послугами Виконавця для проведення незаконних переказів та шахрайських дій. При укладенні цього договору, Замовник зобов'язується виконувати ці вимоги і в разі шахрайства нести кримінальну відповідальність, встановлену законодавством на даний момент.
 • 11.2. У разі неможливості виконання заявки автоматично, через незалежні від Виконавця обставин, таким як відсутність зв'язку, брак коштів, або ж помилкові дані Замовника, кошти надходять на рахунок протягом наступних 24 годин або ж повертаються на реквізити Замовника за вирахуванням комісійних витрат.
 • 11.3.На першу вимогу Виконавець має право передавати інформацію про переведення електронної валюти правоохоронним органам, адміністрації розрахункових систем, а також жертвам неправомірних дій, які постраждали в результаті доведеного судовими органами шахрайства.
 • 11.4. Замовник зобов'язується подати всі документи, що засвідчують його особу, у разі підозри про шахрайство і відмивання грошей.
 • 11.5. Замовник зобов'язується не втручатися в роботу Виконавця і не завдавати шкоди його програмній та апаратній частині, а також замовник зобов'язується передавати точні відомості для забезпечення виконання Виконавцем всіх умов договору.

12.Відмова від зобов'язань.

 • Виконавець має право відмови на укладення договору і виконання заявки, причому без пояснення причин. Даний пункт застосовується по відношенню до будь-якого клієнта.